به نام خدا

سلام

گروه هنر و تو تصمیم گرفته است سری فیلم های هفتگانه xmen را نقد کند

ما در این قسمت بعضی از شخصیت های این فیلم را معرفی کنیم

ولورین(لوگن):شخصیت بسیارخشنی داشته که ناشی از زجر هایی که دیده بوده است.او پس

 از اشنایی با پرفسور ایکس(چارلز ایکساویر) با مشاوره های او خشم خود را کم میکند و کمی موفق تر میشود.

از این می توان نتیجه گرفت که فیلم می خواهد بگوید ادم هایی شبیه شخصیت قبلی ولورین(خشن و عصبی) زیاد موفق نیستند و  ادم هایی شبیه شخصیت تغییر یافته ولورین موفقند.

 

پرفسور ایکس(چارلز ایکساویر):او شخصیت باهوش دارد که در اثر اتفاقی فلج شده ولی باز هم کل گروه ایکس من را جمع کرد

 فیلم می خواهد بگوید که هوش بسیار مهم است وکسی که باهوش باشد موفق است حتی اگر فلج باشد

مگنتو(اریک لنشر):او بسیار زجر ها کشیده بود . شخصیت خود خواه و نژاد پرست داشت و بخاطر نژاد پرستی او این جنگ راه انداخته شده بود ولی با قدرت بسیاری که داشت باز هم جنگ باخت

این نشان میدهد که ادم نژاد پرست هر چقدر قدرت داشته باشد خواهد باخت

کاری از عرفان سلیمانی