هفته نامه flick مفتخر است به معرفی رزومه همه بزرگان سینما به همراه کادر تحریریه ای از شما دوستان گرامی بپردازد .
این گروه ، وابسته به گروه هنری هنر و تو است که از بچه های دوره 21 دبیرستان متوسطه اول حلی 2 تشکیل شده .
گروه تحریریه هفته نامه و به کل هنر و تو ، امید دارد در روز ها و ماه ها و سال های آتی پیشرفت هایی را به خود ببیند . البته با همراهی شما دوستان عزیز .