دوستان گرامی ، گروه تحریریه این هفته نامه و همین طور گروه هنر و تو ، بسیار بسیار خوشحال می شود که از نظرات هوشمندانه شما بهرهمند شود . لذا از شما عزیزان خواهشمندیم از طریق پل های ارتباطی زیر ، نظرات خود را با ما در میان بگذارید .
سردبیر نشریه ، سید حسام الدین سلیمانی